Ūdens kanāls 25tn

Korpuss (mm) 1000x130 h 97
Slodze (tn) 25

Vairāk informācijas vācu valodā: http://www.hydrotec.com/linienentwaesserung/uebersicht.html

Angļu valodā: http://www.hydrotec.com/en/drainage-channels/overview.html

Krievu valodā:  http://russia.hydrotec.com/index.php?id=1100